foto foto1 foto3 foto4

Medijska slika djece sa poteškoćama

Interaktivna radionica o medijskoj slici djece sa poteškoćama održana je na Jahorini 16. i 17. marta 2016. godine, a cilj radionice je bio kroz diskusiju razviti zajedničke preporuke za komunikacijske aktivnosti kako bi se u javnosti djeca sa poteškoćama predstavila na dostojanstven način i kako bi bila zaštićena njihova prava. Inicijator i organizator skupa bio je UNICEF u BiH u saradnji sa nadležnim institucijama.

Agencija je bila zadužena za tehničku i logističku podršku organizaciji radionice, kao i komunikaciju sa učesnicima radionice.

 

 

Slični Radovi