12244235_958647377535640_8109592116918712226_o 12244717_958647240868987_5485508037806683137_o 12273798_958647130868998_3987423308302794774_o 11223336_958647457535632_3394064924019436530_o 11244722_958647160868995_3372721163110456914_o 12232945_958646787535699_3147525901644445082_o 12240303_958647140868997_6690664951866462346_o 12240467_958647144202330_1872583432422213939_o 12244230_958647324202312_6941656572568588830_o

UNICEF dodjela godišnje novinarske nagrade za izvještavanje o djeci

UNICEF je i u 2015. godini, u okviru aktivnosti kojima se promoviše Konvencija o pravima djeteta i aktivnosti projekta Pravda za svako dijete, organizovao Konkurs za najbolje novinarski radove koji dopriose informisanju o pravima djeteta, zaštiti i promociji prava djeteta otvoren je za sve novinare i medije koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini. 
Interaktivna radionica posvećena zaštiti i promociji prava djeteta u BiH održana je na Jahorini a nakon radionice su dodijeljene nagrade, za tekst u štampi, na internetu, televiziji i radiju, za novinarski doprinos informiranju, zaštiti i promociji prava djeteta u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu.
Agencija Prime Communications je pružila PR i logističku podršku u realizaciji ovih aktivnosti.
 

Slični Radovi