PRIJAVI SE NA PR Challenge!

PRIJAVI SE NA PR Challenge!

PRIME Communications, agencija za odnose s javnošću i marketing, organizuje šesto po redu državno studentsko takmičenje u odnosima s javnošću „PR Challenge“.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

* Učestvovati mogu studenti svih fakulteta u BiH koji izučavaju marketing i odnose s javnošću (dodiplomski, postdiplomski).

* Svaka ekipa mora imati najmanje 3, a najviše 5 članova / studenata.

* Pod prijavljivanjem se podrazumijeva popunjavanje prijavnog obrasca koji se može skinuti na linku: PRIJAVA, te slanje popunjenog obrasca na e-mail adresu: office-sa@prime.ba. Prijave se mogu poslati u periodu od 23.10. do 02.11.2017.

* Nakon isteka roka za prijavljivanje, svim prijavljenim ekipama bit će dostavljene dvije studije slučaja: jedna za profitnu organizaciju, te jedna za neprofitnu organizaciju.

* Svaka ekipa može predati rad za jednu od dvije studije slučaja (case study).

* Rok za dostavljanje radova bit će objavljen nakon procesa primanja prijava i dostavljanja studija slučaja. Radove treba dostaviti na e-mail adresu: office-sa@prime.ba

* Radovi koji ne ispunjavaju uvjete predviđene tehničkim uputstvom, koje je sastavni dio studije slučaja, kao i nepotpuni radovi, neće biti uzeti u razmatranje.

* Nakon prispijeća svih prijavljenih radova, žiri će pristupiti ocjenjivanju prijavljenih radova i proglasiti pet (5) najuspješnijih radova koji će se takmičiti u finalu PR Challenge-a.

* Superfinale PR Challenge-a bit će održano u Sarajevu. Svaka od pet finalnih ekipa imat će 15 minuta za prezentaciju, a pet minuta bit će posvećeno odgovorima na pitanja članova žirija.

*O najboljim radovima odlučit će stručni žiri koji će proglasiti pet najboljih strategija (najbolja prezentacija, najbolja PR strategija, najinovativniji nastup, najkreativniji koncept), te ukupnog pobjednika PR Challenge-a. Stručni žiri će biti sastavljen od profesora odnosa s javnošću, PR praktičara, te predstavnika organizacija čiji će studije slučaja biti dostavljene takmičarima.

SASTAV EKIPA:

  • – Takmičiti se mogu svi studenti fakulteta u BiH na kojima se izučavaju odnosu s javnošću i marketing.
  • – Ekipa se sastoji od minimalno 3, maksimalno 5 članova.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

I DIO – Selekcija pristiglih radova – mogućnost osvojenih bodova – do 70

II DIO – Finalno takmičenje – mogućnost osvojenih bodova – do 70

STUDIJE SLUČAJA (CASE STUDIES)

Nakon isteka roka za prijavu ekipa, te nakon što svim prijavljenjim ekipama budu dostavljene studije slučaja na uvid, one će biti i javno objavljene.

Prijavljenim ekipama bit će dostavljene dvije studije slučaja, od kojih je jedna za profitnu organizaciju, a druga za neprofitnu organizaciju. Prijavljene ekipe mogu predati prijedlog strategije za samo jednu od ponuđenih studija slučaja.

ŽIRI

O najboljim radovima odlučit će stručni žiri koji će proglasiti pet najboljih strategija (najbolja prezentacija, najbolja PR strategija, najinovativniji nastup, najkreativniji koncept), te ukupnog pobjednika PR Challenge-a.

Više o sastavu žirija bit će objavljeno naknadno.

SUPERFINALE

Super finale PR Challenge-a bit će održano u Sarajevu u decembru 2017, a pobjednike očekuju i prigodne nagrade.

**

PR Challenge 2017

Cilj projekta je pružiti priliku mladim, talentovanim i perspektivnim studentima koji žele svoja teorijska znanja, svoju kreativnost i inovativnost primijeniti na praktičnom primjeru tako što će, zajedno sa kolegama iz tima kreirati PR strategiju za brend ili uslugu sponzorske kompanije. Tokom takmičenja, studenti na zanimljiv, savremen i praktičan način predstavljaju svoje znanje kreiranjem PR strategije što će im svakako biti od velike pomoći u sticanju praktičnih znanja. Projekat se prethodnih godina pokazao kao odlična platforma koja je studentima pomogla da uvećaju znanja, pa ni podrška fakulteta iz cijele države nije izostala. Prethodnih godina prijavljivali su se i studenti iz Srbije, Hrvatske te Crne Gore što svakako govori o kvalitetu projekta.

O PRIME Communications

Organizator PR Challenge-a je agencija Prime Communications, koja se bavi odnosima s javnošću, edukacijom u oblasti odnosa s javnošću, organizacijom događaja, istraživanjem tržišta i digitalnim strategijama.

(1) Comments

Leave a Reply