U našem radu posljednjih godina posebnu pažnju posvetili smo edukaciji, naročito edukaciji klijenata i profesionalaca u oblasti odnosa s javnošću, menadžmenta i korporativnog upravljanja.

Naši samostalni edukativni projekti koji su iz godine u godinu opravdavali očekivanja i kvalitet postali su prepoznatljivi brandovi, kako u BiH tako u cijeloj regiji:

  • PROACTIVE – tradicionalna trodnevna edukativna konferencija o odnosima s javnošću, do sada održana osam puta;
  • Sarajevo PR Open – jednodnevna konferencija o odnosima s javnošću, do sada održana tri puta;
  • PR Akademija – specijalistički kurs za odnose s javnošću;
  • PR Club – jednodnevna radionica na određenu temu na kojoj učesnici pored teoretskih stiču i praktična znanja.
  • PR Challenge – prvo studentsko takmičenje u PR-u na regionalnom nivou, do sada održano dva puta.

Osim navedenih edukativnih projekata do sada smo realizovali brojne tematske seminare i treninge iz oblasti odnosa s javnošću, menadžmenta i korporativnog upravljanja, kao i posebno kreirane edukacije za naše klijente.