Najbolji način da saznate ključne informacije za pokretanje novog poduhvata jeste napraviti dobru analizu tržišta i javnog mnijenja. Poznavanje tržišta i javnog mnijenja neophodan je preduslov u izradi kvalitetnog marketinškog plana. Također, kvalitet poslovnih odluka koje donosite, direktno zavisi o kvalitetu informacija kojima raspolažete.

Svrha istraživanja tržišta i javnog mnijenja je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organiziranje i kontrolu procesa poslovanja. Istraživanje tržišta I javnog mnijenja nam omogućuje da donosimo ključne odluke na osnovu vjerodostojnih informacija koje dobijemo istraživanjem, kao i rješavanje problema i prepreka na putu do uspjeha u poslovanju. Neophodnost istraživanja tržišta i javnog mnijenja se ogleda u tome što se rizik nikada u potpunosti ne može eliminisati, upravo zbog toga se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donošenja poslovnih odluka.

Naša agencija sprovodi istraživanja primjenom različitih metoda i tehnika prikupljanja podataka kako kvantitativnih (face to face anketiranja, CATI), tako i kvalitativnih (fokus grupe, dubinski intervjui), kao i usluge unosa i obrade podataka.

Razlika između uspješnih i neuspješnih menadžera je u tome što neuspješni menadžeri misle da sve znaju, dok uspješni poduzetnici provode istraživanja tržišta.