10. Konferencija HUOJ-a

10. Konferencija HUOJ-a

Na desetoj jubilarnoj konferenciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću, koja je održana od 1. do 2. 10. u Zagrebu, organnizovana je panel diskusija sa PR stručnjacima iz regije koji su govorili o svojim iskustvima, o razvoju PR-a u državama regije, o trendovima i problemima s kojim se susreću kao i o potrebi licenciranja PR stručnjaka.

Na panel diskusiji učestvovao i Dragan Močević, generalni direktor agencije Prime Communications, koji je kao osnivač PROACTIVE-a i Sarajevo PR Open-a, konferencija o odnosima s javnošću u BiH, razgovarao o trenutnoj situcaiji u Bosni i Hercegovini i sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije razmjenjivao stavove i iskustva.

Leave a Reply