3 razloga zbog kojih je PR najvažniji u upravljanju brendom

3 razloga zbog kojih je PR najvažniji u upravljanju brendom

Veliki broj najviših rukovodilaca i direktora u firmama se slažu u jednom: ako nemate savjetnika za odnose s javnošću unutar organizacije, igrate ruski rulet sa reputacijom vašeg brenda.

PR više nije moguće posmatrati i tretirati samo kao odnose s medijima. Nikad i nije bio samo to. Ali danas, više nego ikada ranije, organizacije shvataju da je zadovoljstvo korisnika u velikoj zavisnosti od toga kako odnosi s javnošću kreiraju i upravljaju njihovom online prezentacijom.

Evo 3 razloga zbog kojih je to tako:

1. Više od bilo koga drugog, osoba zadužena za PR zna kako da obezbijedi efektan sadržaj

Već ste toliko puta čuli “Content is a king” – sadržaj je najvažniji. Mnogi se i dalje ne slažu sa ovim, ali marketing zaista treba da napravi veliki korak da bi nadrastao sve ono što mogu odnosi s javnošću. U stvari, najbolje da se podsjetimo definicije “content marketinga” koju je dao Joe Pulizzi:

“Marketing sadržaja (content marketing) je strateški marketinški pristup fokusiran na kreiranje i distribuciju vrijednog, tačnog i stalnog sadržaja sa ciljem da privuče i zadrži jasno definisanu publiku i da, po mogućnosti, izazove profitabilnu akciju potrošača.”

Odnosi s javnošću treba da zahvale Pulizziju jer je u par rečenica sažeo  sve ono što PR u stvari jeste. Zamijenite riječi “strateški marketinški pristup” sa “odnosi s javnošću” i dobićete puno tačniju definiciju marketinga sadržaja.

Niko bolje ne radi sadržaj od PR profesionalaca. Odnosi s javnošću su oduvijek testirali publiku (istraživanje, slušanje) prije nego bi napravili priče sa ciljem da informišu, uvjere ili izazovu reakciju. To je dvosmjeran put i u pitanju je konverzacija. To je sretanje sa publikom tamo gdje se ona nalazi. Više od svega, to je prepoznavanje da niko ne želi da mu se “prodaje” i da potrošači mogu da osjete i prepoznaju finese i prave vrijednosti osmišljene sa ciljem da se stvori povezanost. Zbog toga je, za razliku od reklamiranja i marketinga, PR uvijek bio osjetljiv na činjenicu da se prava komunikacija ostvaruje samo ako obe strane imaju zajednički interes da do nje i dođe.

Dakle, kada realno pogledamo, marketing sadržaja stavlja odnose s javnošću na pravo mjesto, na vrh odlučivanja o upravljanju brendom.

2. Odnosi s javnošću najbolje znaju kako da upravljaju zagušujućim online svijetom

Tradicionalni odnosi s medijima više nisu dovoljni za upravljanje vašim brendom. Potrošači su sada odgovorni za sadržaj koji pokazuju jedni drugima i kojem su izloženi, više nego ikada u istoriji. Danas imamo više od 3 milijarde aktivnih internet korisnika.

Ali – šta je sa kvalitetom sadržaja. Kvalitet se određuje okom potrošača, onog koji sada može odabrati informacije i izvore koje će pratiti i slušati, konverzacije u kojima će učestvovati. Ponovo, tu dolazi do izražaja PR disciplina.

Pošto internet ne spava nikada, brendovi moraju konstantno održavati tačne i ažurne informacije putem svojih platformi i uvezati se sa interesantnim učesnicima.

Zahvaljujući decenijskom iskustvu s tradicionalnim medijima, PR profesija je najbolje opremljena da pomogne brendovima da se snađu u digitalnom svijetu potrošačkog uticaja. Kanali jesu drugačiji, ali su pravila ista – potreba da se razumiju drugačiji pogledi, obezbijede odgovarajući osvrti na teme te izgradnja povjerenja autentičnim učešćem u konverzacijama, sve sa ciljem da se stekne reputacija.

Samo kroz PR pristup, jedini koji razumije da je konverzacija dvosmjerna, brendovi mogu postati izvor od povjerenja za potrošače.

3. Nijedna druga disciplina simultano ne promoviše i štiti brendove i reputaciju

PR je autentična disciplina zasnovana na povezanosti. Najbolja definicija PR je – raditi prave stvari, a onda osigurati da pravi ljudi znaju za to u pravo vrijeme. Warren Buffet je davno rekao “20 godina se gradi, a za 5 minuta se uništi” – povjerenje. Kad su u pitanju društvene mreže, nije više riječ o 5 minuta nego o 5 sekundi.

Da li vaša organizacija koristi efikasno odnose s javnošću? PR je savjest organizacije i kompas koji joj osigurava da radi prave stvari. A kada se dese greške, onda obezbjeđuje neposredne i transparentne korekcije za zaštitu brenda.

PR se definitivno ne može posmatrati kao funkcija ili odjeljenje zaduženo za odnose s medijima. To je disciplina koja zna najbolje napraviti sadržaj, kako se kretati u  svijetu novih medija i kako zaštititi najdragocjeniju stvar koju ima svaka organizacija – ugled. Definitivno je – kada je riječ o upravljanju brendom – PR je sve.

Izvor: http://www.prdaily.com/Main/Articles/19277.aspx

Leave a Reply