Akcija – Čist primjer

Akcija – Čist primjer

Prime Communications je za klijenta „Čistoća“ A.D. Banja Luka u aprilu osmislila akciju „Čist primjer“ koja ima za cilj podizanje javne svijesti o značaju odvajanja otpada na mjestu nastanka.

S obzirom da preduzeće „Čistoća“ djeluje na lokalnom nivou, kampanja je prvenstveno usmjerena na banjalučku javnost.

U cilju informisanja i edukacije naših građana, u aprilu su izrađene specifične poruke i informativno-promotivnoedukativni materijali kojima se građanima želi približiti važnostprimarnog odvajanja otpada.

Izrađena su 2 tematska postera, informativno – edukativnopromotivni letak, promotivni radio spot, a u maju mjesecu je realizovana i bilbord kampanja.