Akcija prikupljanja potpisa u okviru BELLS pokreta

Akcija prikupljanja potpisa u okviru BELLS pokreta

U Banjaluci je završena aktivnost prikupljanja potpisa građana za “Deklaraciju o podršci i jačanju regionalne saradnje zemalja zapadnog Balkana u oblasti životne sredine”.

Akcija prikupljanja potpisa se provodila u periodu od 15 juna do 15 jula 2010. godine kroz aktivnosti Bells pokreta, a u Banjaluci ju je realizovala agencija Prime Communications kao partner Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle koji je nacionalni koordinator BELLS pokreta u BiH.

Ciljevi Bells pokreta:

  • Zalaganje za ekološke liderske standarde i trendove na teritoriji zapadnog Balkana u okviru procesa kreiranja i sprovođenja ekonomskih i socijalnih politika;
  • Zalaganje za hitno usvajanje i primjenu EU standarda i zakona;
  • Zalaganje za čiste tehnologije i zelena radna mjesta;
  • Zalaganje za čvršću saradnju i partnerstva vladinog, civilnog i biznis sektora.

Deklaraciju je potpisalo 1500 građana Banjaluke i šire regije, a interesovanje su iskazale neke firme sa sjedištem u Banjaluci čiji su zaposleni potpisali Deklaraciju.

Cilj kampanje je da se utiče na donosioce odluka da pitanja održivog razvoja i životne sredine uključe u kreiranje i sprovođenje razvojnih politika, kao i da utiču na brže donošenje i primjenu zakona koji su usaglašeni sa EU zakonodavstvom i time doprinesu boljem kvalitetu života građana.

 

Leave a Reply