AS Group – vizuelni identitet

AS Group – vizuelni identitet

U septembru je završen dizajn vizuelnog identiteta za AS Group, grupu kompanija koju čine Vispak, AS, Napredak i Vemal.

S obzirom na raznoliku djelatnost i ekspanziju poslovanja u poslednjih nekoliko godina, AS Group je pristupio kreiranju potpuno novog vizuelnog identiteta.

Primarni zadataka novog vizuelnog identiteta je da konsoliduje i objedini sve članice grupacije i ojača sistem komunikacija, kako interni, tako i eksterni.