ict@prime.ba

Entries by PRIME

Predstavljen projekat „Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton

Na održanoj konferenciji za medije u Tuzli predstavljen je projekat „Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton“ u realizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona koji ima za cilj podizanje svijesti javnosti o štetnosti neadekvatnog upravljanja otpadom i njegovog utjecaja na zdravlje stanovništva i okoliš, te informisanje građana o stanju i negativnom utjecaju nesanitarnih općinskih odlagališta. …

Istraživanje o društveno odgovornom poslovanju u BiH

Za Sarajevo PR Open o temi “Društveno odgovorno poslovanje” urađeno je istraživanje sa predstavnicima kompanija u BiH i sa novinarima sa ciljem da se utvrdi da li bosanskohercegovačke kompanije strateški planiraju društveno odgovorno poslovanje, da li odvajaju budžete za društveno odgovorne akcije, koje segmente naročito podržavaju i da li imaju dobre odnose sa predstavnicima medija u komuniciranju društveno odgovornih aktivnosti. …

Treći Sarajevo PR Open

Sarajevo PR Open je po treći put okupio vrhunske predavače i ugledne PR stručnjake koji su sa više od 100 učesnika podijelili svoja iskustva na polju komunikacije i društveno odgovornog poslovanja. …

Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton

Agencija Prime Communications je angažovana kao PR podrška kompaniji Bosna S Oil za realizaciju projekta “Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton” sa ciljem podizanje svijesti javnosti o štetnosti neadekvatnog upravljanje otpadom, kao što su divlje deponije i nesanitarna općinska odlagališta i njihov uticaj na zdravlje stanovništva i okoliš. …