ict@prime.ba

Entries by PRIME

Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton

Agencija Prime Communications je angažovana kao PR podrška kompaniji Bosna S Oil za realizaciju projekta “Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton” sa ciljem podizanje svijesti javnosti o štetnosti neadekvatnog upravljanje otpadom, kao što su divlje deponije i nesanitarna općinska odlagališta i njihov uticaj na zdravlje stanovništva i okoliš. …

10. Konferencija HUOJ-a

Na desetoj jubilarnoj konferenciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću, koja je održana od 1. do 2. 10. u Zagrebu, organnizovana je panel diskusija sa PR stručnjacima iz regije koji su govorili o svojim iskustvima, o razvoju PR-a u državama regije, o trendovima i problemima s kojim se susreću kao i o potrebi licenciranja PR stručnjaka. …

Proactive 2009.

Peta po redu edukativna konferencija o odnosima s javnošću u Bosni i Hercegovini, PROACTIVE 09, je ponovo ispunila očekivanja učesnika, predavača i organizatora.

Nakon svake konferencije, a pred pripremu nove, smo imali strah kako da opet na konferenciji ponovimo pozitivnu …