Balkan Investment Bank – Visa Platinum Event

Balkan Investment Bank – Visa Platinum Event

Organizovani su eventi u Banjoj Luci i Bihaću povodom obilježavanja 10 godina poslovanja Banke i lansiranje Visa Platinum kartice.

Sa klijentima, saradnicima i partnerima Banka je obilježila poslovanje u proteklim godinama i najavila planove za budućnost.

Agencija je bila zadužena za osmišljavanje koncepta evenat-a, organizaciju istih, kao i pravljenje cjelokupne strategije za komunikaciju 10 godina Balkan Investment Bank i lansiranje najprestižnije kartice.