Bez izgovora – opet o vrijednosti

Bez izgovora – opet o vrijednosti

Tekst je komentar i odgovor na pitanja novinara magazina Start BiH, Zdravka Čupovića, o ulozi i značaju marketinga u stvaranju dodane vrijednosti. Tekst Zdravka Čupovića je, u cijelosti, objavljen u izdanju Starta od 30. decembra 2014. godine s fokusom na konkretne savjete i prijedloge za bh. privrednike. 

Komunikacija i odnos kompanija prema onima koji su nam važni, bilo da govorimo o proizvodnim, prerađivačkim pa, ako baš hoćete, i institucionalnim uslovima u najvećoj mjeri utiču na vrijednost proizvoda, usluge, servisa – šta god bilo svrha našeg postojanja.

Ne radi se tu samo o dodatnoj vrijednosti. Pričamo o osnovnoj vrijednosti. Imate najbolju stolicu na svijetu, perfektnu izradu, radite sa najboljim i najotpornijim materijalima i tako sve do finalnog proizvoda? Super! Kako će vaši potencijalni kupci saznati za nju? Idemo i dalje. Mnogo je dobrih stolica. Šta to izdvaja tu vašu i po čemu je posebna?

Bezbroj je proizvoda koji su isti ili slični i razlikuju se ponekad samo u pakovanju koje je takođe dio komunikacija koje utiču na vrijednost vašeg proizvoda ili usluge. Ono što ih na tržištu čini uspješnih ili osrednjim ili potpuno slabim je upravo način na koji se odnosimo prema onima koji kupuju naš proizvod ili plaćaju naše usluge.

Vodite računa o tome da svoju komunikaciju kreirate u svom najbližem okruženju. Zaposlenima i drugim saradnicima. Oni su temelj vrijednosti vašeg proizvoda i usluge. Fokusirajte se na dobre stvari, na prednosti i ono zbog čega ste drugačiji.

Vodite računa o  tome da su nam dostupni brojni kanali komunikacije a da veliki ulažu gomilu novca u komunikacije i to rade strateški investirajući u brend, u prodaju i ukupnu vrijednost – imajte u vidu konkurenciju i učite od njih (samo nemojte kopirati).

Bavite se vašom komunikacijskom vrijednošću. Treba vam. Ovo nije ni savjet ni preporuka. Komunikacija u svim oblicima – PR/marketing, oglašavanje je investicija i spada u vaša osnovna sredstva rada. Kao sirovina za vašu stolicu. Kako ćete bez osnovnih sredstava?

Nadam se da će u skoroj budućnosti svi mali, vrijedni proizvođači i uslužni radnici kod nas shvatiti da biznis nije u traženju cjenovnih razlika i rupa u snadbijevanju nego u građenju vrijednosti. Cijena proizvoda i usluge je tek jedan mali dio ukupne vrijednosti. To što imate cjenovno konkurentniji proizvod/uslugu i prodajete ga po povoljnijoj cijeni ne dozvoljava vam da ukupnu vrijednost vašeg rada i rada ljudi slabo vrednujete.

Milion je načina da dodate vrijednost  a ključna stvar je da komunicirate. Pakovanjem, oblikom, bojom, mirisom, riječima, odnosom…

Birajte svoju osnovnu vrijednost, bavite se njom i uvećajte je. Vrijediće uvijek onoliko koliko joj (se) posvetite.

Političko okruženje nema veze s tim osim ako tražite izgovor.

Napomena: Klikom na svaku stranicu možete dobiti povećani prikaz cijele stranice.

dodatna vrijednost -1

dodatna vrijednost - 2

dodatna vrijednost - 3

 

Leave a Reply