Blic.net – novo lice internet provajdera

blicnet-website

Blic.net – novo lice internet provajdera

Tokom protekle godine i web odjeljenje Agencije je radilo punom parom. Jedan od
nama dražih projekata je svakako onaj koji smo radili za kompaniju Aneks d.o.o., koja kao član grupacije “Telekom Slovenije” zauzima značajnu poziciju na BiH tržištu.

Ova kompanija stvara prepoznatljiv brand u pružanju novih servisa, visokog nivoa
kvaliteta usluga i profesionalnog odnosa prema korisnicima. Kreiranje web sajta, copywriting-a, kao i edukacija zaposlenih za samostalan rad i održavanje korporativnog sajta su samo neki od sastavnih dijelova ovog uspješnog projekta.

Pored toga, napravljen je i set servisnih stranica koje su namijenjene korisnicima Blic.net usluga i koje im omogućavaju kompletan monitoring i kontrolu njihovog računa (pregled uplata, listing poziva, pregled transfera podataka grafički i tabelarno…).