Blicnet brošura

Blicnet brošura

Blicnet (Aneks d.o.o.) je angažovao agenciju Prime Communications za idejno rješenje i dizajn brošure
za poslovne korisnike, predstavljajući usluge i inovativna rješenja iz oblasti telekomunikacija
(internet, telefonija, kablovski TV operater) namjenjena poslovnim korisnicima.