Blog

Krizna komunikacija je u krizi

Brane Gruban, stručnjak za komunikacijski menadžment, ukazuje na greške na kojima bismo trebali učiti
„Postoje greške i nedosljednosti u komunikaciji koje mogu imati fatalne posljedice“, kaže Brane Gruban, koji ističe prvo pravilo krizne komunikacije: „To je hermetička centralizacija službenih informacija …

Stroke Alliance for Europe (SAFE)

SAFE je vodeća organizacija pacijenata moždanog udara u Evropi koja se bavi pružanjem pomoći svima koji su pogođeni ovom bolešću. U pitanju je neprofitna organizacija čiji je glavni cilj potaknuti prevenciju moždanog udara u skladu sa Evropskom političkom agendom …

UNICEF u BiH – Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta

Nizom aktivnosti UNICEF je širom svijeta obilježio 30. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta, a u Bosni i Hercegovini UNICEF je cijelu 2019. godinu posvetio ovom jubileju. Djeca su radila intervjue s popularnim ličnostima i ljudima iz medija – u …