Briefing i druženje sa novinarima za Čistoća AD Banjaluka

Cistoca pozivnica

Briefing i druženje sa novinarima za Čistoća AD Banjaluka

Agencija je za preduzeće “Čistoća” AD Banjaluka, organizovala briefing i druženje sa novinarima na kojem su se predstavili planovi rada za tekuću godinu i najavili projekti koje “Čistoća” planira da realizuje u narednom periodu.

Podizanje svijesti javnosti o savremenom načinu upravljanja otpadom je jedan od ciljeva “Čistoće” za naredni period, te je Agencija za ovu priliku pripremila zanimljive pozivnice za novinare kojima smo željeli ukazati na sistem efikasnog upravljanja otpada.