dešavanja

Prime newsletter Vol.6

Pred Vam je još jedan Prime newsletter. U protekla dva mjeseca imali smo mnogo aktikvnosti i zanimljivih projekata.

Posebno smo ponosni na kampanju koju smo radili za Udruženje Odrasli za djecu odnosno za humanitarnu akciju i donatorsku večeru. O tome …