Društvene mreže

Sličnosti između kafana i društvenih mreža

Misteriozno je i teško razjašnjivo pitanje šta je to što nas drži toliko budnim na društvenim mrežama na kojima ne postajemo ni bogatiji ni zgodniji. Dapače.

Kafane i društvene mreže su naizgled teško povezivi termini pa će nostalgičari za ruskim …