Istraživanje tržišta

Teror rejtinga

Baveći se istraživanjima toga sam postao svjestan onog trenutka kada sam vidio menadžere, a bogami i političare, koje samo interesuje rejting, ali ne i to šta stoji iza tog rejtinga.

I jedni i drugi naručuju istraživanja, s očekivanjima da su …