zaštita životne sredine

Zeleni gradovi

Većina svjetske populacije danas živi u gradovima, a procjenjuje se da će do 2050. godine čak 70% ljudi živjeti u urbanim sredinama. Gradovi su veliki konzumenti resursa, te glavni izvor emisije stakleničkih gasova. Danas je pred nama izazov ekonomskog …

ŽIVJETI SA KLIMATSKIM PROMJENAMA

U zadnju deceniju, a naročito u zadnjih nekoliko godina se šuška i međ’ običnim pukom kako nešto sa tom klimom nije u redu, ljeta nisu kao što su bila, a ni zime. Izvede se pokatkad i tačan zaključak „promijenila …

komadi papira

Šta vam predstavlja komad papira?

Na njemu štampam dokumente
Dobro mjesto za crtež
Origami
Odlazak u toalet
Drvo, resurs

Ja odgovaram sa ovim pod 5. Zašto? Pa zapravo nema veze samo sa papirom, svaki proizvod posmatram kao resurs. Da bi nešto uopšte mogli da konzumiramo, naša životna sredina je morala da nam da dio sebe, odnosno, mi smo to uzeli i onda nam je obaveza da budemo odgovorni prema tom resursu i izrazimo svoju zahvalnost. …