zaštita životne sredine

sunce

Sunce ne ujeda

A zube ima samo zimi
Na plaži se osjećam kao u zoni sumraka okružena luđačkim nanošenjima krema za sunčanje zaštitnog faktora 50+. Da li je iko od nas ikad sebi postavio pitanje šta u stvari sadrže ove kreme, kako filtriraju UVA i UVB zrake, šta znači SPF 20, a šta SPF 50? Kad uđete u apoteku I tražite preparat za sunčanje zaštitnog faktora nižeg od 30 za dijete, čak I apotekarka (recimo da bi to trebala biti osoba koja je završila farmaceutski fakultet i koja nešto više zna o tome na koji način SPF u stvari djeluje) vas pogleda širom otvorenih očiju I promjene tona u glasu “Za dijete manji SPF”? Ako ovakav pristup ima osoba koja bi trebala da nas informiše, edukuje, savjetuje, šta očekivati od običnog puka koji im slijepo vjeruje. …

Opasni radioaktivni oblak

Nuklearna tragedija koja je zadesila Japan u zadnjih nekoliko sedmica ima svoje “opasne” scenarie po kojima i mi u Evropi treba da se zabrinemo. Daleko od toga da nuklearna kriza u Japanu nije i globalnog karaktera, ali tek daleeeeeko …

Poslovanje u službi životne sredine

Svi težimo da si obezbijedimo kvalitetne uslove za život čiji je preduslov i kvalitetna životna sredina. Danas su društva i pojedinci svjesni problema klimatskih promjena, zagađenja vode, zemljišta, vazduha i globalni je trend da se teži mjenjanju navika u …

Upravljanje prirodnim resursima

Izvještaj WWF

Prije dvije sedmice Svjetska organizacija za zašitu prirode (WWF) je u svom izvještaju između ostalog objavila da Bosna i Hercegovina troši više prirodnih resursa nego što joj je dostupno, odnosno da je trenutna potrošnja resursa oko 50% više nego što raspoloživi resursi mogu podnijeti. …