PROACTIVE novosti

#Proactive 2023 – fotogalerija

Regionalna konferencija za odnose s javnošću PROACTIVE 2023 je održana na Jahorini od 25. do 27. maja 2023. Dio atmosfere možete pogledati na fotografijama u nastavku.

VRUĆE DRUŠTVENE TEME U PROGRAMU KONFERENCIJE PROACTIVE 2023

Objavljen je program konferencije PROACTIVE 2023 koji nudi raznovrsnost i različite perspektive za univerzalne komunikacijske i uopšte, izazove poslovanja u 21. vijeku.

Konferenciju će otvoriti prof. dr Alenka Jelen predavanjem o rodnoj nejednakosti koja se još uvijek smatra neproblematičnom, iako …

Dr Dragana Đermanović – PROACTIVE 2022: PR – juče, danas, sutra

„Emocionalna inteligencija jeste i ostat će najznačajnija inteligencija koja može parirati vještačkoj inteligenciji.“
Kroz retrospektivu, dr Dragana Đermanović se u svom predavanju, Od PR-a do sveobuhvatnog korporativnog razvoja, osvrnula na period od 20 godina, i podsjetila kako je izgledao PR …

Prof. dr Asim Mujkić #ProactiveUtisak

Dio konferencije na kome sam prisustvovao bio je izuzetno koristan i zanimljiv – ističem predavanje prof. Dejana Verčića koji je prisutne uveo u sasvim novu paradigmu poimanja društva: Postliterarno društvo i ukazao na nove pravce djelovanja komunikacijske profesije.