Čist Vrbas Eko regata

Čist Vrbas Eko regata

Eko regata “Čist Vrbas” je jedna od aktivnosti projekta kojeg realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH, Vlada Japana i kompanija Coca Cola u cilju povećanja svijesti javnosti o zaštiti rijeke Vrbas kroz aktivnosti čišćenja njenih obala od čvrstog otpada.

Agencija je bila zadužena za izradu vizuelnog identiteta projekta i svih promotivnih matreijala, organizaciju uličnih akcija u gradovima kroz koje je prolazila regata (Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Banja Luka, Laktaši) kao i PR podršku projektu i svim aktivnostima.