Coca-Colin projekat ‘Od izvora do mora’

Coca-Colin projekat ‘Od izvora do mora’

Još jednom smo kroz projekat sa klijentom obišli lijepu nam Bosnu i Hercegovinu “uzduž i poprijeko”. Coca-Cola u Bosni i Hercegovini ove godine pokrenula je projekat Od izvora do mora, koji se realizuje u okviru Coca-Coline globalne inicijative Svijet bez otpada. Projekat je primarno usmjeren na edukciju i podizanje svijesti o pravilnom odlaganju i upravljanju ambalažnog otpada, ali i otpada uopšte. Osim toga, projekat je usmjeren i na očuvanje i čišćenje područja uz bosanskohercegovačke vode – prirodne izvore, rijeke i jezera – ali ne zanemarujući ni kopnena područja. Projekat u Bosni i Hercegovini realizovan je u saradnji sa lokalnim entuzijastama i nevladinim organizacijama – Eko centrom iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva koji realizuje inicijativu Let’s do it. 

Tokom 2021. godine realizovali smo ukupno sedam akcija prikupljanja otpada širom BiH i to u: Višegradu, Rudom, Foči, Sarajevu, Tuzli, Bihaću i Tomislavgradu.

Coca-Colin projekat Od izvora do mora potiče i promoviše akcije čišćenja područja uz bosanskohoeregovačke vode – rijeke, jezera i obalu Jadranskog mora – od ambalažnog otpada te potiče na njegovo primjereno odlaganje i čuvanje vodnog bogatstva, a agencija PRIME Communications bila je zadužena za planiranje projekta i svih aktivnosti, mapiranje i izgradnju odnosa sa dionicima, saradnju sa partnerima, te event management i kompletnu logističku podršku, uključujući videoprodukciju, krerianje sadržaja za sve kanale komunikacije, uključujući društvene mreže, i druge medije. 

Naš tim bio prisutan na skoro svim akcijama čišćenja i aktivno učestvovao u prikupljanju ambalažnog otpada, zato što što želimo #SvijetBezOtpada.

Leave a Reply