Coca-Colina podrška mladima u BiH 2021 – Online #CCPM

Coca-Colina podrška mladima u BiH 2021 – Online #CCPM

Prvi put smo Coca-Colinu podršku mladima realizovali online. Webinari i Q&A sesije okupili su 16 predavača/ica i sagovornika/ca o različitim temama. Fokus i najviše interesovanja izazvale su teme mentalnog zdravlja i finansijske pismenosti, te razgovori sa Coca-Colinim zaposlenicama i sesije sa preduzetnicima i preduzetnicama. 

Zajedno sa partnerskim organizacijama i projektima, realizovano je još 10 predavanja Coca-Coline podrške mladima u BiH – online i offline. Događaje je pratilo više od 1000 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Coca-Colina porška mladima je program kompanije Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, koji prepoznaje, razvija, osnažuje i motivira na uspjeh učesnike, čineći ih konkurentnijim na tržištu rada. Agencija PRIME Communications, od samog pečtka projekta 2017. godine, zadužena je za sve aktivnosti projekta, uključujući definisanje partnera projekta, selekciju predavača, format edukacije – koji je ove godine u potpunosti bio online, ugovaranje partnerstava, cjelokupnu online komunikaciju, odnose sa svim akterima.

Iako smo se dobro izborili i sa ovim izazovom, jedva čekamo priliku da se ponovo okupimo uživo i učimo zajedno. 

#NaučiPrimijeniKreni

Leave a Reply