Coca-Colina podrška mladima u BiH

Coca-Colina podrška mladima u BiH

Coca-Colina podrška mladima je program kompanije Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo koji treću godinu zaredom prepoznaje, razvija, osnažuje i motiviše na uspjeh učesnike, čineći ih konkurentnijim na tržištu rada. Treću godinu zaredom i mi smo dio ove sjajne priče, te smo za za Coca-Colu HBC B-H Sarajevo realizovali projekat i bili zaduženi za sve aktivnosti projekta (cjelokupan projekt i event management), uključujući definisanje partnera projekta, selekciju predavača, format edukacije, ugovaranje partnerstava, online komunikaciju, odnose sa svim akterima, a obezbijedili smo i tehničku i logističku podršku.

Leave a Reply