ConsultIn

ConsultIn

ConsultIn čini tim mladih ali veoma iskusnih menadžera koji će kao profesionalni konsultanti, kroz usluge poslovnog, računovodstvenog i pravnog savjetovanja, svim klijentima pružiti konkretne savjete i podršku da odgovore na poslovne izazove i prevaziđu kompleksne probleme sa kojima se suočavaju.

ConultIn pruža usluge iz sljedećih oblasti:

  • poslovno i finansijsko savjetovanje;
  • računovodstvene usluge i savjetovanje;
  • pravno savjetovanje iz oblasti privrednog prava.

Za ConsultIn smo radili na osmišljavanju i kreiranju imena, vizuelnog identiteta, komunikacionih materijala, web dizajn, dizajn enterijera…