CRTICE IZ ŽIVOTA PR PRAKTIČARA (Vol. 3)

CRTICE IZ ŽIVOTA PR PRAKTIČARA (Vol. 3)

  • PR praktičari kojima je konferencija za novinare (press?!) obavezni i glavni format komunikacije s javnošću ozbiljno ugrožavaju odnose s javnošću kao stratešku funkciju upravljanja.
  • Konferencije za novinare redovno organizuju – i treba da organizuju – organizacije  (kompanije, institucije, NVO) koje su dužne da informišu, izvještavaju i obavještavaju javnost. NE samo MEDIJE. Javnost.
  • PR praksa je pokazala da konferencije za novinare nisu jedina forma komunikacije s javnošću (i sa medijima takođe), kao i to da su druge, zanimljivije i produktivnije forme odnosa s javnošću i odnosa s medijima često poželjnije i efikasnije.
  • Upotrebom termina press-konferencija osobe zadužene za PR poručuju da ne znaju ili ne žele da znaju da je press-konferencija davno prevaziđen pojam i termin. Na konferencije za medije/novinare/javnost danas se mogu pozvati i na njoj se mogu pojaviti blogeri, influenseri (sviđalo se to nekome ili ne) i slični kreatori javnog mnjenja, a da pritom niko od njih nije „press”.

Ostavite odgovor