CRTICE IZ ŽIVOTA PR PRAKTIČARA (Vol. 4)

CRTICE IZ ŽIVOTA PR PRAKTIČARA (Vol. 4)

  • Agencije, nevladine organizacije i novinari koji prodaju pi-ar svoje odnose s medijima treba da grade svojim trudom i angažmanom.
  • Odnosi s medijima, kao sastavni dio odnosa s javnošću, ne bi trebalo uopšte da zavise od budžeta zakupa sa pojedinim ili svim medijima.

Iako mi djeluje da je baš kasno za ovu napomenu.

Leave a Reply