Djeca Svjetlosti

Djeca Svjetlosti

Djeca Svjetlosti

U toku decembra smo radili novi humanitarni projekat za udruženje “Djeca Svjetlosti”, a cilj projekta je prikupljanje sredstava za pomoć 135 registrovane djece sa autizmom i njihovim porodicama. Kreirali smo kampanju koja se sastojala od TV spota, radio džingla, oglasa za štampane medije, facebook stranice…

Ovom kampanjom želimo da približimo problem djece sa autizmom, jer svaki roditelj kod čijeg dijeteta je konstatovan autizam, postavlja pitanje uzroka. Nažalost, na ovo pitanje još uvijek nema odgovora.

Do kraja decembra aktuelan je humanitarni broj 1458, putem kojeg svi koji žele da pomognu mogu da se uključe. Za kraj kampanje, 26. decembra, predviđena je donatorska večera “S ljubavlju hrabrim srcima” pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske.

Pogledajte i video: http://goo.gl/1PI9Jz