Dragan Močević učesnik panela na Weekend Media Festivalu

Dragan Močević učesnik panela na Weekend Media Festivalu

Dragan Močević, generalni direktor PR agencije PRIME Communications, učestvovao je kao jedini predstavnik bosanskohercegovačke PR scene u panelu Love and Hate … Mediji i PR na Weekend Media Festivalu u Rovinju.

Učesnici panela, koji je moderirao Drenislav Žekić, bili su između ostalih i Plamenko Cvitić (Nacional, Hrvatska), dr.sc. Borislav Miljanović (McCann, Srbija), Miodrag Šajatović (Lider, Hrvatska), Zoran Šprajc (HRT, Hrvatska).

Panelisti su zaključili da je recept za uspješnu saradnju međusobno poštovanje i uvažavanje i da jedino profesionalan odnos može poboljšati odnos PR-ovaca i novinara.

]]>

Leave a Reply