Drvna biomasa za održivu budućnost – promo kampanja Biomass projekta

drvna-biomasa

Drvna biomasa za održivu budućnost – promo kampanja Biomass projekta

Prime Communications u partnerstvu sa kompanijom Dvokut Pro iz Sarajeva pruža administrativnu podršku Projektu zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u BiH (Biomass Projekat) na promotivnim i medijskim aktivnostima kampanje.

Biomass Projekat finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U Banjaluci je 10.4. najavljena kampanja Drvna biomasa za održivu budućnost kao glavni cilj ima podizanje svijesti javnosti o potencijalima i koristima biomase kao energenta. Jedna od najznačajnijih aktivnosti Biomass projekta je informisanje šire javnosti o svim aspektima korištenja drvne biomase i prednostima korištenja obnovljivih izvora energije.

Leave a Reply