Drvna biomasa za održivu budućnost – promotivne i marketing aktivnosti Biomass projekta

Drvna biomasa za održivu budućnost – promotivne i marketing aktivnosti Biomass projekta

Prime Communications je u partnerstvu sa kompanijom Dvokut Pro iz Sarajeva pružao administrativnu podršku Projektu zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u BiH (Biomass Projekat) na promotivnim i marketing aktivnostima.
Biomass Projekat finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Aktivnosti su trajale 8 mjeseci, a Agencija je bila zadužena za: izradu vizuelnog identiteta i slogana kampanje, dizajn letaka i postera i kratkog vodiča za grijanje na biomasu; izradu media paketa; izradu radio i TV spota, te medijsku kampanju, distribuciju promotivnih materijala i organizaciju promotivnih aktivnosti – uličnih akcija u Livnu, Srebrenici, Maglaju, Fojnici i Gradišci, organizaciju radionice za OCD “Značaj promocije drvne biomase u BiH”, te organizaciju školskog takmičenja bh. srednjih škola i svečane dodjele nagrada.