Eko regata 2012 – Čist Vrbas

Eko regata 2012 – Čist Vrbas

Početkom ljeta i velikih vrućina, hladni Vrbas dodatno su grijali i vrijedni članovi rafting klubova te građani čisteći ga od čvrstog otpada. Ovo su glavne aktivnosti Eko-regate koja se već drugu godinu za redom održava na rijeci Vrbas od njegovog izvora do ušća i ima za cilj povećanje svijesti javnosti o zaštiti ove rijeke kroz aktivnosti čišćenja njenih obala od čvrstog otpada.

Eko regata je samo jedna od aktivnosti partnerskog projekta koji realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH, Vlada Japana i kompanija Coca Cola.

Po čemu je ova kampanja jedna od posebnih koje je Agencija realizovala

Društveno odgovorne aktivnosti će uvijek, pored neupitnog profesionalnog dijela obavljanja posla, dosta uticati i da se u njih lično involviramo. Pored toga, kratak rok za pripremne aktivnosti nije uticao narezultatekampanje koji su bili mnogo veći od očekivanog.

Agencija Prime Communications je bila zadužena da osmisli vizualni identitet kampanje, te uradi produkciju za sve promotivne materijale, kreira i održava stranicu na Facebook-u, organizuje ulične akcije u 5 lokalnih gradova u slivu rijeke Vrbas, te pruži punu PR podršku aktivnostima vezanim za eko-regatu.Sve se ovo dešavalo u 3 kalendarske sedmice, a za efikasnu realizaciju odgovrna je i brza i dobra komunikacija sa klijentom.

Logotip Eko-regate

Cilj je bio prikazati resurs, potencijal, zatvoreni prirodni krug u kom je sve zavisno jedno od drugoga, te ukazati na saradnju svih koji žive u slivu  kako bi se obezbijedila ekološka, socijlna i ekonomska stabilnost lokalnih zajednica kroz održivo upravljanje Vrbasom.

eko-regata-logoInformativno promotivna kampanja

Osmišljen je dizajn za letak, poster, promotivne majice, cekere, kačkete i ostale branding materijale (roll up, zastavice,…). Cilj izrade informativno promotivnih materijala je povećanje osjetljivosti javnosti na problem upravljanja čvrstim otpadom, te povećanje vidljivosti aktivnosti Eko-regate i zajedničkog  partnerskog projekta.

Produkovanim materijali su informativni, edukativni i promotivni. Informišu javnost o savremenim načinima upravljanja otpadom, edukuju kako svako od nas može doprinijeti smanjenju otpada te promovišu očuvanje rijeke Vrbas i održivi razvoj.

Za medije je pripremljen i zanimljiv infografik sa informacijama o Vrbasu

Borba za čist Vrbas i na kopnu

Eko-regata trajala je ukupno 5 dana i ono što je razlikuje od dosadašnjih, je to da su pored aktivnosti regate koje su vezane za rijeku i njenu obalu, organizovane i dodatne aktivnosti  u lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivu Vrbasa.

Na frekventnim lokacijama u gradu postavljeni su info pultovi gdje su građani mogli da se informišu o aktivnostima kampanje, te dobiju informacije kako svako od nas može da utiče na smjanjenje otpada.

Lokalne zajednice u kojima su se realizovale ulične akcije sa zanimljivim aktivnostima koje su imale za cilj privući pažnju javnosti su: Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Banja Luka, Laktaši. Ove akcije su se organizovaleu saradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva čijim uključivanjem se obezbjeđuje dugoročnost kampanje, jer su one pokretači promjena u društvu.

Podrška medija

U periodu od 15 dana, neposredno pred eko-regatu, u toku trajanja i nekoliko dana nakon održane eko-regate, ukupno je bilo 120 objava i to:

  • u štampanim 21 objava
  • na internet portalima zabilježene su 84objave
  • na TV i radio stanicama emitovanoje 15 priloga

Lokalni internet portali gradova koji se nalaze u slivu Vrbasa su takođe podržali kampanju objavama banera, te je kampanja išla na 6 portala (www.intermezzo.ba, www.frontal.ba, www.bug.ba, www.banjalukalive.com, www.gornjivakuf-x.com, www.travnik.ba)

Interesovanje online zajednice

Kreirana je stranica na Facebooku http://www.facebook.com/CistVrbas kojoj se za mjesec dana priključilo preko 1.300 fanova. 4214 ljudi je pričalo o ovoj stranici, dijelilo fotografije sa nje na svom zidu na Facebooku, lajkalo i učestvovalo u kreiranju sadržaja.

Kampanja je imala veliku pažnju i podršku medija, građana, lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, sportskih klubova, što pokazuju i njeni rezultati koje ćemo tek dugoročno moći sagledati kroz aktivnosti lokalnih vlasti u cilju zaštite rijeke Vrbas i savjesnog ponašanja stanovnika u slivu.

Realizovana informativno-promotivna i medijska kampanja „Čist Vrbas“ je pokazatelj da se i uz jako malo vremena, uz vrlo dobru organizaciju i koordinaciju u timu profesionalaca mogu postići veliki i značajni rezultati te obezbijediti podrškajavnosti.

Leave a Reply