EuroBlic kampanja

euroblic-kampanja

EuroBlic kampanja

Dnevni list Euroblic je angažovao agenciju PRIME Communications za kreiranje kampanje sa ciljem promocije lista prema oglašivačima i reklamnim agencijama, gdje smo potencirali vašnost odabira medija putem kojeg najlakše dolazite do ciljne grupe.