GOV-WADE / DEP-OT plakat

GOV-WADE / DEP-OT plakat

Gov-Wade projekat ima za cilj zaštitu riječnog sliva Una-Sana, potpomognut od strane SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation), a u radanji sa likalnim zajednicama regije Una-Sana.

Plakat za Dep-Ot je samo dio kompletne kampanje za projekat uprvaljanja čvrstim otpadom za regiju Banja Luka.