Hypo vijesti

hypo-vijesti

Hypo vijesti

U oktobru smo za Hypo Alpe Adria Bank AD Banja Luka snimili novi koncept TV spotova
Hypo vijesti koji je imao za cilj da predstavi nove proizvode namijenjene malim i srednjim preduzećima te građanima.

Snimili smo dvije verzije spota (studijsko i lokacijsko snimanje) u trajanju od 90 sekundi.