Inicijativa Čist Vrbas

Inicijativa Čist Vrbas

Inicijativa Čist Vrbas je ove godine, zahvaljujući angažmanu i ulaganju Coca-Cole HBC B-H Sarajevo, pokrenula aktivnosti s ciljem da u sljedećoj godini uključi veći broj aktera i tako omogući veći obim djelovanja.
Rafting regatom Čist Vrbas promotivnog karaktera, u organizaciji rafting kluba Kanjon i uz učešće velikog broja predstavnika nadležnih institucija i lokalnih aktera – gradova i opština i UNDP-a, završene su ovogodišnje aktivnosti. Najavljeno da će se jači fokus staviti na javno-privatna partnerstva u narednoj godini a da će aktivnosti Inicijative trajati tokom cijelog ljeta.
Agencija je pružila PR podršku aktivnostima Inicijative.