Inicijativom Recikliraj me. Pokloni mi novi život. na Sarajevo Film Festivalu prikupljeno 19 tona odvojenog otpada

Inicijativom Recikliraj me. Pokloni mi novi život. na Sarajevo Film Festivalu prikupljeno 19 tona odvojenog otpada

Agencija PRIME Communications bila je zadužena za planiranje, odnose sa stakeholderima i upravljanje i koordinacija projektnim aktivnostima, kao i za sveukupnu komunikaciju i komunikaciju s medijima tokom realizacije drugog bh. izdanja Coca-Colinog projekta Recikliraj me. Pokloni mi novi život. na 22. Sarajevo Film Festivalu.

Tokom osam dana Festivala odvojeno je prikupljeno više od 19 tona otpada za recikliranje – plastične ambalaže, limenki, papira i stakla, a prikupljeno je i deponovano skoro 77 tona miješanog otpada.

Coca-Cola kontejneri i bačve za odvojeno prikupljanje otpada tokom Sarajeva Film Festivala su se nalazili na trideset najprometnijih lokacija u gradu.

Komunalno preduzeće „Rad“ bilo je angažovano za preuzimanje i odvoz otpada, dok je kompanija „Ekopak“ bila odgovorna za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala.

Aktivnosti u okviru inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. su dio globalnog programa – Svijet bez otpada  koji je usmjeren na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada.

Leave a Reply