Istraživanje o diversifikaciji

Istraživanje o diversifikaciji

PRIME Communications je u saradnji sa konsultantskom kućom široke ekpertize – znanja i prakse iz oblasti ruralnog razvoja – SEEDEV iz Beograda, za potrebe veoma kompleksnog projekta UNDP-a u BiH smo razvili medologiju istraživanja koja uključuje više nivoa dionika, upitnika i metoda ispitivanja. Cilj projekta je bio da se utvrdi spremnost stanovništva u ruralnim oblastima da diversifikuju djelatnost, postojanje pogodnog okruženja da to ostvare, kao i znanja i spremnosti prikupljanja novih znanja koja bi im omogućila da se upuste u nove poduhvate, a potom kroz razgovore s predstavnicima/ama institucija, da se utvrdi postoji li zakonska regulativa i sveukupna institucionalna podrška koja bi omogućila diversifikaciju. Projekat je realizovan kroz desk analizu, terensko istraživanje (stanovništo ruralnog područja – 1000 ljudi, pet fokus grupa (preduzetnice/ci i institucije) i dubinske intervjue (donosioci odluka – institucije).

Leave a Reply