Ivan Ćosić #ProactiveUtisak

Ivan Ćosić #ProactiveUtisak

Proactive je ponovo tu. Proactive je oduvek okupljao profesionalce iz domena komunikacije u regionu, a danas kada se komunikacija prožima kroz sve sfere života i posla, kada komuniciramo više nego ikada, na više kanala nego ikada pre, ovaj događaj ponovo podiže lestvicu povezujući profesionalce u odnosima sa javnošću sa svima ostalima kojima je komunikacija važna kako bi se družili, zabavljali i razmenjivali znanja i iskustva.

Proactive. Jahorina, kraj maja. Svake godine. Zapišite u kalendar.

Leave a Reply