Izrada vodiča i Web sajta Poslovni kompas

Poslovni kompas

Izrada vodiča i Web sajta Poslovni kompas

Kreativni odjel Prime-a je za Udruženje građana „Fontana“ iz Banjaluke dizajnirao „Poslovni kompas – vodič za (samo)zapošljavanje lica sa invaliditetom“.

Vodič je izrađen kroz istoimeni projekat koji je posvećen motivisanju i osnaživanju osoba sa invaliditetom za zapošljavanje ili samozapošljavanje, kao i podizanju svijesti poslodavaca i šire javnosti u BiH o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom.

Pored vodiča kreirana je i prateća web stranica -> fontana.ba