„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

„Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ dostupan je kao online platforma Mediji za svako dijete
 
Prošlu godinu je, dobrim dijelom, obilježila saradnja sa UNICEF-om BiH na realizaciji projekta ”Mediji u najboljem interesu djeteta”. Prvobitno zamišljen kao sažetak preporuka iz postojeće dostupne literature, na Balkanu i šire, dobio je autentičan format kojim je okupljeno više do dvadeset domaćih autora i autorki, ljudi novinarske prakse, akademije, institucija i nevladinog sektora – relevantnih praktičara i poznavalaca prilika i okolnosti.
 
U maju je odštampano prvo izdanje, drugo je u pripremi a konačno je publikacija dobila svoj online format – platformu koja je na raspolaganju svima koji imaju relevantna i vrijedna znanja vrijedna dijeljenja.
 
Urednice publikacije su prof. dr. Nermina Mujagić i Nela Kačmarčik-Maduna. 
 
Recenzije publikacije pripremili su prof. dr. Asim Mujkić i porf. dr. Zlata Popov-Momčinović.
 
Autorke i autori su: Milena Jurić, Berina Ceribašić, doc. dr. Nada Grahovac, Ljiljana Zurovac, prof. dr. Ivana Zečević, Nela Kačmarčik- Maduna, Nineta Popović, Zoran Ćatić, Vanja Ibrahimbegović – Tihak, Maja Nikolić, prof. dr. Lejla Turčilo, Dženat Dreković, Željko Bajić, Ana Kotur, prof. dr. Elmedin Muratbegović, Milkica Milojević, Vanja Stevanović, Alema Kazazić, Almir Panjeta, Ognjen Tešić i prof. dr. Nermina Mujagić. 
 
Moto publikacije „Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta” dio je autorskog teksta Zorana Ćatića. 
 
Agencija PRIME Communications bila je zadužena za angažman autorki i autora te animiranje onih koji su dali svoj poseban doprinos učešćem na dvodnevnoj konsultativnoj radionici početkom septembra 2016, prelom publikacije te sve druge aktivnosti koje je bilo neophodno realizovati u okviru projekta.
 
UNICEF BiH je, u saradnji sa svojim mladim saradnicima, postavio online platformu na kojoj su dostupni svi tekstovi, na lokalnom a uskoro i na engleskom jeziku. Ova web lokacija nudi i mogućnost uspostavljanja saradnje i doprinosa za praktičare i stručnjake čija znanja i iskustva nisu obuhvaćeni prvim izdanjem.