Kako se kreira i razvija uspješna PR strategija?

Kako se kreira i razvija uspješna PR strategija?

Primjećujete li u posljednje vrijeme svoje konkurente u medijima? Ako je odgovor potvrdan, budite sigurni da su oni shvatili važnost PR strategije i proaktivno plasiraju priče o sebi u medije. Ukoliko i vi želite djelić medijskog pažnje za sebe, morate biti proaktivni i razmišljati u tom pravcu – dva koraka unaprijed. Dakle, postavite scenu i pripremite PR strategiju.

PR strategija je važna jer je to najbolji način organizacije aktivnosti i strateški donesene odluke su najbolji način za komuniciranje. I uvijek je dobro da skrenete pažnju sami na sebe. Ako se bavite marketingom, šta je bolja promocija od promovisanja samog sebe?

Ovdje je šest pitanja na koja biste trebali odgovoriti kako bi razvili jaku PR strategiju.

Šta je krajnji cilj?

Prilikom kreiranja PR strategije, posebno je važno da odredite cilj, ili ciljeve koje želite postići. Suludo je baviti se putem i tehnikama prevazilaženja prepreka na tom putu ukoliko ne znate čemu težite. Npr. ako želite da lansirate novi proizvod ili ponudite nove usluge tržištu razmišljajte dugoročno o cilju i putu – fokusirajte se specifičnosti toga što nudite, koliko će biti ostvarivo i da li možete izmjeriti rezultate rada a u realnom vremenskom okviru.

Ko je ciljna grupa?

Vaša ciljna grupa su pojedinci i njihove zajednice na koje imaju uticaj i moć donošenja odluka. Potrebni su vam ljudi koji direktno mogu da donose odluke i oni čije se odluke poštuju i uvažavaju. Komunikacija sa nekim ko mora da prođe još nekoliko niova regulative prije nego se prijedlog uzme u obzir je bespotrebno gubljenje vremena – potrebni su vam oni koji mogu u datom trenutku odlučiti da li prihvataju ili ne prihvataju predloženo.

Nakon što odredite svoju cijnu skupinu, istražite njihove navike i moć, odnosno uticaj bićete u mogućnosti da prilagodite način komunikacije da im se što više približite a u svrhu ostvarenja cilja.

Šta su i koje ključne poruke?

Ključne poruke su one za koje želite da publika zapamti. Kreativna i lako pamtljiva poruka je ono što će vas učiniti prepoznatljivim i jedinstvenim na tržištu. Ukoliko imate poruku koja se „na prvu“ povezuje upravo sa onim što nudite budite sigurni da imate potpuno usješnu strategiju i da ste sebi olakšali put za sve druge aktivnosti.

Poruke koje plasirate mogu biti dio verbalne i neverbalne komunikacije, u pisanom obliku ili govoru ali je jako važno da budu specifične za ono što nudite jer je upravo to bitno u identifikaciji i prepoznavanju. I da, jednostavnost je tajni sastojak uspješnosti.

Imate li razrađenu taktiku?

Taktika podrazumijeva sve unaprijed isplanirane aktivnosti koje će vam pomoći u ostvarenju cilja. Ako je cilj podizanje svijesti o novom projektu koji plasirate na tržište, jedna od aktivnosti treba da bude bolja ali i povećana komunikacija sa medijima jer su mediji oni koje trebate iskoristiti u svrhe promocije i povećanja vidljivosti. Zapamite, mogu da vam budu jako dobri saradnici ali i neprijatelji ukoliko se sa njima ne ponašate adekvatno. Komunikacija sa medijima podrazumjeva redovna ali ne prenapadna saopštenja. Iskoristite i druge dostupne kanale i društvene mreže; ako ste pratili dosadašnje korake već imate ciljnu grupu i ključnu poruku za komunikaciju a sljedeći korak je prilagođavaje različitih kanala komunikacije i njihova iskoristivost. Vodite računa da apsolutno sve treba da bude na principu  prilagođenosti unaprijed određenoj ciljnoj grupi. Bez obzira što ste uradili domaću zadaću sa preciznim određivanjem, to i dalje ne znači da svaka ideja treba prilagodbu za tržište.

Imate li rokove?

Postavite realan vremenski okvir i držite ga se uz, ne prevelika odstupanja. Za uspješnost bilo kojeg projekta planiranje je polazna i ključna tačka ali isto ostanak unutar granica zamišljenog doprinosi ostvarenju uspjeha. Poštivanje rokova govori o sistematičnosti i ozbiljnosti pristupanja posla a samim tim i građenju pozitivnog imidža.

PR strategija sa zadatim i ispoštovanim rokovima je mjerljiva i pozitivna stavka za komunikaciju u budućnosti sa i prema drugim klijentima.

Može li se procjeniti uspješnost?

Kao i kod svakog drugog poslovnog poteza, i kod kreiranja PR strategije je bitno da možete izmjeriti rezultate. Uzmite u obzi da je moguće kreirati i nove, vlastite alate za praćenje aktivnosti koje provodite. Mjerljivost se ogleda i u tom da li ste napredovali, uradili nešto bolje nego nego prethodni put ili ste bili uspješniji u poštovanju rokova. Prateći svoj rad i korake koje ste poduzimali možete odrediti i da li takva strategija funkcioniše. Ako da, da li ćete je ponoviti i poboljšati sljedeći put, ako ne šta je to gdje ste pogriješili. Strateško PR djelovanje će vam osigurati napredak čak i ako vam se čini da veći dio isplaniranog nije prošao dobro – nema veze, sve dok učite na greškama svaki sljedeći projekat će biti uspješniji a to u konačnici dovodi do uspjeha!

Izvor: https://www.huffingtonpost.com/catriona-pollard/how-to-develop-a-successf_b_13035024.html

 

Leave a Reply