Kako targetirati Generaciju Z

Kako targetirati Generaciju Z

PR ljudi su već dugo opsjednuti Milenijalsima, generacijom rođenom između 1980. i 2000. godine kao prvom generacijom koja se adaptirala na „novo vrijeme“. Kako god, dok ova generacija polako ulazi u tridesete, postoji nova, mlađa generacija koja gazi svijetom i koja ne zna za drugačije, generacija Z. To je takođe generacija koja je odrasla u eri rata i terorizma i ima drugačiji odnos prema kulturi i etici u odnosu na svoje prethodnike.

Za marketing profesionalce oni predstavljaju interesantnu demografiju za targetiranje, jer je kod njih potpuno naglavačke okrenuto sve što znamo o ponašanju potrošača. Posljednja istraživanja pokazuju da je generacija Z potpuno isključena od selebriti kulture i tradicionalnih medija i da su više okrenuti peer-to-peer preporukama i online zvijezdama kao što su Zoe Suggs, Tanya Burr, Jim Chapman i Alfie Deyes (a imamo i domaće primjere, naravno). Za ženske pripadnice generacije Z blogerice su u stvari označene kao 4. najveće selebriti zvijezde i osobe koje utiču na njih.

Chloe Combi, autor knjige Generation Z: Their Voices, Their Lives, definiše ovu publiku kao one rođene između 1995. i 2001. i to je podgrupa generacije Y u stvari, ali različita. Njihova godišta se vezuju za brzinu kućnih internet konekcija i mobilnih telefona. Ona objašnjava: „Ove dvije stvari su rodile drugačiji svijet, u kojem su rođeni pripadnici ove generacije.Ova generacija ne može pojmiti svijet u kojem nisu svi imali mobilne telefone jer ih oni imaju u rukama oduvijek najčešće besplatno. Njihova mogućnost da nađu sve što traže bez posrednika poput bibliotekara, prodavača ili učitelja, ih je učinila najnezavisnijom i sebi okrenutom generacijom do sada“.

Za generaciju Z društvene mreže su najvažnije, ali ne onako kako ih mi znamo. Nije iznenađenje da je Facebook, kao najmnogoljudniji, ostao platforma broj 1. Ali za generaciju Z Snapchat je druga najpopularnija mreža, sa 42% korisnika koji ga provjeravaju najmanje jednom dnevno. Za ostalu publiku Snapchat je jedva u prvih 10. To znači da trebate itekako ovu mrežu uzeti u razmatranje ukoliko imate proizvod ili uslugu koja targetira ovu kompleksnu grupu.

Kada je riječ o generaciji Z, takođe sa sigurnošću možemo reći da je štampa mrtva. To ne znači da oni ne gledaju neke magazine ili novine, nego ih uopšte ne uzimaju u razmatranje, ne postoje za njih. Oni će pretraživati online stranice, blogere i vlogere jer su to mediji kojima vjeruju. Kada su pitani šta utiče na njihove odluke o kupovini, nijedan tradicionalni medij uključujući TV se nije pojavio na spisku među prvih 10. Oni kupuju okolo, čitaju recenzije na stranicama i blogovima, traže preporuke i stalno se okreću društvenim medijima. Njih ne možete nasamariti, oni su pametni i traže vrijednost za novac.

Za svakog uspješnog marketara i PR praktičara, profiliranje kupaca i razumijevanje ciljne grupe je osnova. Kako tehnologija nastavlja da napreduje velikom brzinom, i ono što znamo o jednoj generaciji se do druge drastično mijenja, ostajanje u toku i mogućnost praćenja ponašanja kupaca i korištenje tih znanja u kreativnom pristupu će činiti glavnu razliku između uspjeha i neuspjeha. Nema sumnje u to.

Generacija Z je veoma interesantna i sigurno izazovna i uzbudljiva publika. The New York Times ih opisuje kao „sljedeću veliku stvar za marketing istraživače, kulturne posmatrače i prognozere trendova“. I bez sumnje, ako išta možemo sa sigurnošću tvrditi to je da generacija Z stalno mijenja svoje ponašanje. I sigurno zahtijeva interesantan pristup ako radite sa klijentima koji su okrenuti ovoj grupaciji.

Izvor: How to target Generation Z

 

 

 

Leave a Reply