Ko bi trebao biti vaš glasnogovornik tokom krize?

Ko bi trebao biti vaš glasnogovornik tokom krize?

Tokom treninga za medije i krizno komuniciranje se vode velike rasprave o tome ko treba govoriti u ime vaše organizacije tokom krize. Ovdje su najčešći argumenti koji se mogu uzeti u obzir kad nastupi kriza

Argument 1: Direktor firme, odnosno CEO treba uvijek biti glasnogovornik

Direktor koji je jedini glas tokom krizne situacije je situacija koja je osuđena na propast. Tokom krize, direktor treba:

– Upravljati krizom
– Upravljati poslovnim zadacima

Ovo je posebno bitno u prvim satima krize, kada informacije tek postanu dostupne.

U teškim krizama u kojima imamo teške povrede ili čak smrtne situacije, direktor postaje lice suosjećajnosti kompanije. U prvim satima, dok se priprema izjava, direktor je često zauzet i drugim obavezama.

Takođe, ako direktor pogriješi u samom početku, gubi kredibilitet i narušava reputaciju organizacije. Ukoliko neko drugi napravi grešku u početku krizne, direktor može istupiti da razjasni situaciju i postaće “heroj”.

Argument 2: PR osoba treba uvijek biti glasnogovornik

Osoba iz sektora odnosa s javnošću je odličan izbor za predstavnika u prvom satu krize kada vjerovatno dolaze reporteri i novinari. Međutim, ne bi smjela ostati usamljeni glas tokom krize.

Takva osoba treba biti dio tima za krizno komuniciranje i treba voditi takav tim.

“Prva krizna izjava” bi trebala postojati unutar svakog plana za krizno komuniciranje. Kada je poznato nekoliko činjenica, to omogućava PR osobi da:

– Prizna postojanje krize
– Obezbijedi osnovne podatke
– Kaže nešto što će se moći citirati, obećavajući više informacija u sljedećem istupanju u javnost

Argument 3: Različiti ljudi bi trebali imati ulogu glasnogovornika

Preporuka je da nekoliko ljudi bude uvježbano za medijske nastupe u ulozi glasnogovornika. Tokom krize, PR osoba bi trebala govoriti unutar prvog sata trajanja krize. Do kraja drugog sata krize stručnjak iz oblasti koja je u pitanju bi trebao biti predstavnik. Ukoliko je potrebno, takva osoba može ostati glasnogovornik tokom trajanja krize. Zadnji nastup pred medijima tokom dana je poželjno da napravi direktor.

Razmišljajte o izboru ljudi za ovu ulogu kao da ste trener sportskog tima. Imate zvijezde jednako kao i ljude koji sjede na klupi, spremni da istupe ukoliko je potrebno.

Trening za medije vam omogućava da identifikujete vaše zvijezde i rezervne igrače. Najvažnije od svega, nikada nemojte dopustiti da bilo ko govori bez kvalitetne pripreme. Novinari su uvijek spremni i nemojte slati pred njih neistreniranu osobu sa malo iskustva.

Izvor http://www.prdaily.com/Main/Articles/16323.aspx

Leave a Reply