Komunikacija mijenja svijet?!

Komunikacija-mijenja-svijet

Komunikacija mijenja svijet?!

Ljekar, astronaut, supermen, učiteljica… mislim da su najčešći odgovori svakog djeteta na pitanje „Šta želiš biti kada odrasteš?“. Vjerujem da je to neki  podsvjesni osjećaj i želja da mijenjaju svijet, učine ga boljim. „Komunikator“ – to sigurno niko neće reći. Komunikacija ne čini svijet boljim?! Zvuči previše banalno…

Da li ga čini boljim ili ne, činjenica je da ima itekako značajan uticaj na promjene bilo koje vrste koje se dešavaju u društvu. Komunikacija je neophodan alat ako želite opstati, bilo kao pojediniac ili organizacija. Kompanije su većinom prepoznale značaj (dobre) komunikacije sa javnostima, no šta je sa javnim sektorom za koji komunikacija ne treba biti stvar dobre volje ili izbora, već dužnost?!

U mnogim zemljama komunikacijski alati su uvedeni zbog neophodne edukacije ljudi o promjenama koje se trebaju napraviti  ili novim životnim stilovima koji  se trebaju gajiti.  Zagovaranje i promovisanje zdravijeg načina života, korištenje pojasa tokom vožnje, odlaganje smeća na prava mjesta teme su koje su od značaja za zajednicu. Javni sektor (većinom) je taj koji bi trebao poticati komunikaciju ovih tema. Javni sektor ima odriješene ruke da društvo učini boljim, no zašto nam neke stvari nisu vidljive? Da li bi društvo imalo bolju rekaciju na javni sektor da se odnosi sa javnostima bolje gaje? Da li bi uzajamnom podrškom funkcionisali bolje?

Javne kampanje imaju izuzetno značajnu ulogu u edukaciji, informisanju i uticaju na promjene u društvu. Cilj svake javne kampanje je javno dobro. To je razlog zašto je posebno zadovoljstvo raditi na javnim kampanjama poput Djeca svjetlosti, Čist primjer, Borba protiv trgovine ljudima, Odrasli za djecu… jer tada se probudi ta dječija želja da svijet činiš boljim… jer i kada nisi ljekar, supermen… možeš mijenjati svijet.

Leave a Reply