Konferencija – Civilni dijalog za sve

Konferencija – Civilni dijalog za sve

Za konferenciju “Civilni dijalog za sve”, koja je organizovana u okviru projekta Cidi “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini” koji finansira EU, agencija PRIME Communications je pružila PR podršku.

“Ključ za uspostavljanje bolje saradnje između vlasti i organizacija civilnog društva je podizanje svijesti o važnosti civilnog dijaloga, izgradnja kapaciteta vlasti i organizacija civilnog društva da se uključe u civilni dijalog jedni s drugima i razvoj pravnog i institucionalnog okvira za potporu ove saradnje”, izjavila je Natalia Dianiskova, šefica Sekcije Operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH i dodala da će Europska unija, kroz program IPA, nastaviti da podržava razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Leave a Reply